RoFrCz

                Programul Socrates, Proiect lingvistic Comenius 1.2

       Număr proiect: 06-PL-112-NT-CZ

 

„Mituri, legende şi basme – modalităţi de îmbogăţire a limbajului tinerilor şi de cunoaştere a celuilalt ”

 

Coordonator :

Grupul Şcolar „Vasile Sav” Roman, România

Prof. coordonator: Carmen Lozonschi

 

Partener:

Gymnazium Lovosice, Lovosice, Republica Cehă

Prof. coordonator: Dagmar Prasilova

 

Echipele de lucru:

Carmen Lozonschi – prof. de limba franceză  Dagmar Prasilova – prof. de cehă şi franceză  
Daniela Dascăliţa – prof. de limba română Jirina Velemanova – prof. de limba germană

         

                                        Elevi:

Apetrei Florin                                         Cestr Jan              

Avram Andra                                          Houzvickova Anna 

Casiean Ionuţ                                         Herak Jakub     

Căliman Mihai                                        Horakova Karolina

Cucu Marina                                           Laky Jan   

Dănilă  Petronela                                    Novakova Iva

Fron Theophile                                        Novy Ludek

Ghercă Ilaria                                           Petrasova Klara

Mihai Florin Răzvan                               Senfeldr Tomas

Mircea Andreea                                      Splichal Stepan  

Mititelu Ioana                                         Supova Marketa 

Petrescu George                                     Tomasova Zdenka

Sofia Andreea                                          Zukerstein Jaroslav

Toma Bianca

Nechifor Alexandra

 

Criterii de selecţie:

*        Disponibilitatea de a se implica într-un proiect lingvistic, de a se deschide către celălalt; de a împărtăşi cu el valorile comune celor două culturi: română şi cehă;

*        Dorinţa de a se perfecţiona în utilizarea limbii franceze ca limbă de comunicare în proiect;

*        Manifestarea interesului pentru învăţarea unei limbi străine mai puţin difuzată, limba cehă, şi descoperirea unor aspecte culturale specifice spaţiului cultural ceh;

*        Acceptarea diferenţelor şi manifestarea toleranţei;

*        Disponibilitatea de a lucra într-o echipă eterogenă din punct de vedere al vârstei, sexului, originii sociale sau etnice;

*        Manifestarea flexibilităţii în cadrul schimbului de idei;

*        Plăcerea de a manifesta iniţiativă şi de a se implica în organizarea şi derularea activităţilor propuse în proiect;

 

Rezumatul proiectului:

            Intr-o Europă lărgită şi unită, diversitatea lingvistică, culturală, naturală reprezintă salvarea dintr-o uniformizare care sărăceşte. Fiecare ţară îşi aduce contribuţia prin limbă, cultură şi tradiţiile sale marcate de o istorie comună în care alianţele şi războaiele au pecetluit un destin comun.

In acest sens s-a avut în vedere realizarea unui proiect care, pe de o parte, să vizeze stimularea interesului elevilor pentru studiul limbilor străine mai puţin predate şi, pe de altă parte, să amelioreze competenţele lor lingvistice într-o limbă oficială europeană prin intermediul unui lucru comun asupra miturilor, legendelor şi basmelor provenite din istoria culturală a celor două ţări partenere.

Proiectul vizează de asemenea sa consolideze conştiinţa cetăţenească a tinerilor europeni prin contribuţia lor la reperarea valorilor culturale universale care formează Uniunea Europeană prin noţiuni precum înţelepciunea naţională şi prin utilizarea noilor tehnologii pentru crearea de documente, realizarea comunicării şi deschiderea către celălalt.

Instituţiile noastre şcolare doresc astfel să consolideze încrederea în sine a tinerilor, fete şi băieţi, să dezvolte aptitudinile lor pentru lucrul în echipă depăşind frontierele, precum şi dezvoltarea capacităţilor lor de exprimare lingvistică şi corporală exploatând latura ludică a activităţilor şi resursele artei dramatice.

 

Obiectivul principal al proiectului este motivarea tinerilor europeni pentru învăţarea limbilor străine predate şi mai puţin predate conştientizând valorile patrimoniului cultural european şi dezvoltându-si în acelaşi timp o cetăţenie activă;

 

Obiectivele operaţionale :

  Ř     Motivarea adolescenţilor pentru învăţarea unei limbi străine mai puţin difuzată (cehă/română) şi valorificarea cunoştinţelor dintr-o limbă străină studiată în cele două ţări partenere (franceza);

  Ř     Valorificarea trăsăturilor fundamentale celor două culturi şi împărtăşirea valorilor universale identificate;

  Ř     Dezvoltarea capacităţii de relativizare şi de receptare a elevilor a propriei culturi şi a culturii partenerului;

  Ř     Exploatarea laturii ludice a activităţilor şi a resurselor artei dramatice pentru a dezvolta capacităţile de exprimare lingvistică şi corporală;

  Ř     Furnizarea de noi resurse pedagogice profesorilor;

  Ř     Antrenarea elevilor în utilizarea TIC pentru realizarea activităţilor din proiect, inclusiv corespondenţa şcolară;

 

Activităţi:

Ř     Traducerea în limba franceză de către fiecare partener a unui mit, legendă şi poveste din cultura naţională;

Ř     Realizarea unei corespondenţe şcolare între elevi;

Ř     Curs elementar de limba romana, franceza si ceha;

Ř     Traducerea în limba maternă a textelor partenerului;

Ř     Realizarea unui glosar trilingv cu formulele specifice poveştilor, legendelor şi miturilor;

Ř     Analiza comparativă a trăsăturilor tipurilor de texte propuse (formule de început, de încheiere, motive, arhetipuri);

Ř     Redactarea în limba franceză a scenariului unei poveşti în vederea dramatizării;

Ř     Reprezentări teatrale;

Ř     Realizarea unei pag web cu lucrările realizate;

Ř     Vizite de documentare;

 

Produse finale / rezultate:

       Un DVD cu înregistrarea reprezentărilor teatrale

       Pag.  web a proiectului

 

 

 

 

RoFr

Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii, Proiect eTwinning

 

„Mituri, legende şi basme – modalităţi de îmbogăţire a limbajului tinerilor

şi de cunoaştere a celuilalt ”

 

Echipa română de lucru:

 

Carmen Lozonschi – prof. de franceză 

 

Elevi :

 

Balaşcă Ioana Maria

Blaj Alina

Călin Ana Maria

Căpriţă Ana Maria

Ciurdea Mihaela

Danalache Mădălina

Farcaş Paul Alexandru

Frona Cătălin

Hodorogea Ana Maria

Mîrţ Cristian

Nohai Teodora

Peşte Andra Ioana

Samoilă Mădălina

Sfecleş Petru

 

Echipa poloneză de lucru:

 

Anna Zbytniewska - prof. de franceză  

Tomasz Perzyna - prof. de franceză 

 

Elevi :

 

Anna Urbańska

Marcelina Ragan

Paulina Kułakowska

Adam Sułkowski

Mateusz del Perzio

Michał Kowalczyk

Renata Tobolova

Łukasz Błaszczuk

Karolina Branny

Jan Płociński

Adrianna Tumiłowicz

Kuba Bem

Julia Nalepa

Kamil Jurczynski

 

 

Rezumatul proiectului:

 

Intr-o Europă lărgită şi unită, diversitatea lingvistică, culturală, naturală reprezintă salvarea dintr-o uniformizare care sărăceşte. Fiecare ţară îşi aduce contribuţia prin limbă, cultură şi tradiţiile sale marcate de o istorie comună în care alianţele şi războaiele au pecetluit un destin comun.

In acest sens s-a avut în vedere realizarea unui proiect care, pe de o parte, să vizeze stimularea interesului elevilor pentru studiul limbilor străine mai puţin predate şi, pe de altă parte, să amelioreze competenţele lor lingvistice într-o limbă oficială europeană prin intermediul unui lucru comun asupra miturilor, legendelor şi basmelor provenite din istoria culturală a celor două ţări partenere.

Proiectul vizează de asemenea sa consolideze conştiinţa cetăţenească a tinerilor europeni prin contribuţia lor la reperarea valorilor culturale universale care formează Uniunea Europeană prin noţiuni precum înţelepciunea naţională şi prin utilizarea noilor tehnologii pentru crearea de documente, realizarea comunicării şi deschiderea către celălalt.

Instituţiile noastre şcolare doresc astfel să consolideze încrederea în sine a tinerilor, fete şi băieţi, să dezvolte aptitudinile lor pentru lucrul în echipă depăşind frontierele, precum şi dezvoltarea capacităţilor lor de exprimare lingvistică şi corporală exploatând latura ludică a activităţilor şi resursele artei dramatice.

Noi am început să lucrăm în cadrul unui proiect Comenius care s-a bucurat de succes în rândul elevilor noştri astfel încât ne-am propus să extindem această munca printr-un proiect e-Twinning cooptând şi alte instituţii şcolare în vederea realizării unei mini-antologii de basme europene.

 

           

Obiectivul principal al proiectului este motivarea tinerilor europeni pentru învăţarea limbilor străine predate şi mai puţin predate conştientizând valorile patrimoniului cultural european şi dezvoltându-si în acelaşi timp o cetăţenie activă.

 

Obiectivele operaţionale :

 

•           Motivarea adolescenţilor pentru învăţarea unei limbi străine mai puţin difuzată (cehă/română/poloneză) şi valorificarea cunoştinţelor dintr-o limbă străină studiată în cele trei ţări partenere (franceza);

•           Valorificarea trăsăturilor fundamentale celor trei culturi şi împărtăşirea valorilor universale identificate;

•           Dezvoltarea capacităţii de relativizare şi de receptare a elevilor a propriei culturi şi a culturii partenerului;

•           Furnizarea de noi resurse pedagogice profesorilor;

•           Antrenarea elevilor în utilizarea TIC pentru realizarea activităţilor din proiect, inclusiv corespondenţa şcolară;

•           Cooptarea altor instituţii şcolare în scopul realizării unei mini-antologii de basme europene.

 

Activităţi:

 

Ř      Traducerea în limba franceză de către fiecare partener a unui basm şi a unei legende din cultura naţională;

Ř      Corespondenţă şcolară dirijată şi liberă ;

Ř      Traducerea în limba maternă a textelor partenerului;

Ř      Analiza comparativă a trăsăturilor tipurilor de texte propuse (formule de început, de încheiere, motive, arhetipuri);

Ř      Lectura textelor în franceză şi în limba maternă;

Ř      Inregistrarea lecturilor pe un  DVD;

Ř      Actualizarea sitului Internet al proiectului

 

Produse finale / rezultate:

 

ü      Pagina web a proiectului ;

ü      Prezentări în Power point ale şcolilor partenere ;

ü      DVD cu înregistrarea lecturilor textelor

ü      Continuarea parteneriatului în cadrul unui nou proiect Comenius