RoFr

           

Program Lifelong Learning projektu e-Twinning

 

« Praca nad mitem, legendą i baśnią sposobem wzbogacenia języka młodych i poznania

 innych kultur »

 

 

Grupa rumuńska

 

Carmen Lozonschi – nauczyciel francuskiego

 

Uczniowie :

 Balaşcă Ioana Maria

Blaj Alina

Călin Ana Maria

Căpriţă Ana Maria

Ciurdea Mihaela

Danalache Mădălina

Farcaş Paul Alexandru

Frona Cătălin

Hodorogea Ana Maria

Mîrţ Cristian

Nohai Teodora

Peşte Andra Ioana

Samoilă Mădălina

Sfecleş Petru

 

 

Grupa polska

 

Anna Zbytniewska – nauczyciel francuskiego

Tomasz Perzyna – nauczyciel francuskiego

 

Uczniowie :

 Anna Urbańska

Marcelina Ragan

Paulina Kułakowska

Adam Sułkowski

Mateusz del Perzio

Michał Kowalczyk

Renata Tobolova

Łukasz Błaszczuk

Karolina Branny

Jan Płociński

Adrianna Tumiłowicz

Kuba Bem

Julia Nalepa

Kamil Jurczynski

 

 

Podsumowanie projektu

 

W zjednoczonej Europie różnorodność stanowi o jej wyjątkowości. Każdy kraj wnosi tu swój język, kulturę i tradycje.

            W tym duchu podjęliśmy działania zmierzające do utworzenia projektu, który z jednej strony ma za zadanie wzbudzić zainteresowanie uczniów do nauki języków obcych rzadko nauczanych, a z drugiej do polepszenia ich zdolności językowych przez wspólną pracę nad mitami, legendami i baśniami zwiazanymi z historią i  kulturą dwóch krajów partnerskich.

             Projekt ma na celu również zwiększenie świadomości obywatelskiej młodych Europejczyków, czerpanie z uniwersalnych wartości kulturalnych. Mądrość narodowa, korzystanie z nowych technologii do tworzenia dokumentów, komunikowanie się i otwartość na innych – oto czołowe założenia programu.

Nasze instytucje pragną w ten sposób pogłębić w młodych ludziach wiarę w siebie, umiejętność pracy w zespole, jak również rozwinięcie ich zdolności językowych wykorzystując zabawę i elementy dramy.

Nasza pracę rozpoczęliśmy w ramach projektu Socrates Comenius, który cieszył się wielkim powodzeniem wśród uczniów. Doprowadziło to do propozycji przedłużenia współpracy poprzez e-Twinning (kontakt z innymi instytucjami szkolnymi). Podjęliśmy pracę nad projektem realizacji miniantologiibaśni europejskich.

 

Cel główny

 

Głównym celem projektu jest motywowanie młodych Europejczyków  do uczenia się języków obcych, zarówno tych  nauczanych w szkole jak i tych, które zazwyczaj nie znajdują się w jej ofercie, uświadomienie im wartości dziedzictwa kulturalnego Europy poprzez zrozumienie kultury własnego kraju.

 

 

Cele operacyjne :

 

-         Zachęcić młodych do uczenia się języka mniej popularnego (czeski, rumuński, polski) jak również rozwijać znajomość języka obcego nauczanego w trzech szkołach współpracujących (francuski)

-         Podkreślić cechy podstawowe kultur trzech krajów współpracujących i odkrywać w nich cechy wspólne, uniwersalne

-         Rozwinąć u młodych zdolność wyjścia poza kadr swojej kultury jak również zainteresować zdobyczami kultury kraju partnerskiego

-         Dostarczyć nauczycielom nowych źródeł pedagogicznych

-         Zachęcić uczniów do korzystania z TICE w pracy nad projektem, w tym komunikacji telemedialnej

-         Zaprosić do współpracy inne szkoły, aby stworzyć miniantologię baśni europejskich

 

Działania :

 

-         Przetłumaczenie na język francuski przez każdego partnera projektu basni i legend danego kraju

-         Wymiana korespondecji między uczniami (w ramach zajęć szkolnych jak i kontakt spontaniczny)

-         Przetłumaczenie na swój język tekstów krajów partnerskich

-         Stworzenie analizy porównawczej tekstów (typowe formuły początku, zakończenia legend, motywy literackie, archetypy)

-         Przeczytanie tekstów w języku francuskim i swoim języku narodowym

-         Nagranie czytania tekstów na DVD

-         Stworzenie strony internetowej projektu

 

Produkty finalne :

 

-         Strona internetowa projektu

-         Prezentacje w power-point szkół partnerskich

-         DVD z nagraniem czytania przetłumaczonych na język francuski baśni

-         Przedłużenie wpółpracy zapoczątkowanej w ramach projektu Commenius