RoFrCz

            Program Sokrates, jazykový projekt Comenius 1.2

 

„Mýty, legendy a pohádky – prostředky k obohacení jazyka mládeže

 a poznání ostatního“

 

Koordinátor:

Grupul Scolar „Vasile Sav“ Roman, Rumunsko

Koordinátor: Carmen Lozonschi

 

Partner:

Gymnázium Lovosice, Lovosice, Česká republika

Koordinátor: Dagmar Prášilová

 

Pracovní skupiny:

Carmen Lozonschi – učitelka francouzštiny Dagmar Prášilová – učitelka češtiny a franc.

Daniela Dascalita – učitelka rumunštiny      

 Jiřina Velemanová – učitelka němčiny

                                                          

                                                      Žáci:

Apetrei Florin                                                           Cestr Jan              

Avram Andra                                                            Houzvickova Anna 

Casiean Ionuţ                                                           Herak Jakub     

Căliman Mihai                                                          Horakova Karolina

Cucu Marina                                                             Laky Jan   

Dănilă  Petronela                                                      Novakova Iva

Fron Theophile                                                          Novy Ludek

Ghercă Ilaria                                                             Petrasova Klara

Mihai Florin Răzvan                                                 Senfeldr Tomas

Mircea Andreea                                                        Splichal Stepan  

Mititelu Ioana                                                            Supova Marketa 

Petrescu George                                                        Tomasova Zdenka

Sofia Andreea                                                            Zukerstein Jaroslav

Toma Bianca

Nechifor Alexandra

 

 

Kriteria výběru:

*         jazykový projekt obsahuje možnost poznat společné hodnoty dvou kultur: rumunské a české

*         přání zdokonalit se v užívání francouzštiny jakožto komunikačního jazyka projektu

*         zájem o výuku cizího jazyka méně užívaného (českého jazyka) a objevování kulturních specifik v české kultuře

*         důraz na odlišnosti a vyjádření snášenlivosti

*         schopnost pracovat v různorodých skupinách z hlediska věku, pohlaví, sociálních a etnických skupin

*         pružnost ve výměně nápadů

*         radost z vyjádření iniciativy a účasti v organizaci a průběžném plnění navržených aktivit

 

Resumé projektu:

Ve spojené a rozšířené Evropě je rozmanitost záchranou proti vyčerpávající uniformitě. Každá země přináší svůj jazyk, kulturu, tradice psané historií, kde spojenectví a války zpečetily společný osud.

Máme v úmyslu vytvořit dílo, které v tomto duchu má z jedné strany podnítit zájem žáků o studium cizích jazyků méně vyučovaných a z druhé strany vylepšit jazykové znalosti oficiálního evropského jazyka prostřednictvím mýtů, legend a pohádek v kulturní historii obou partnerů.

Projekt usiluje o posílení občanského uvědomění si evropské sounáležitosti mladých Evropanů s cílem přispět různými kulturními hodnotami, které obohatí Evropskou unii představou lidové moudrosti a užitím nových technologií pro vytvoření dokumentace, komunikace a otevření se ostatním.

Naše zařízení usilují o posílení důvěry mladých chlapců a dívek v sebe sama,o způsobilosti pracovat ve skupinách, o zdokonalení jazykových znalosti, které vyústí v herních a dramatických aktivitách.

 

Základní cíle:

Ř         hlavním cílem projektu je motivovat evropskou mládež k výuce světových jazyků a jazyků méně vyučovaných, uvědomění si hodnot evropského kulturního dědictví a rozvíjení aktivního občanství

Ř         přivést mládež k výuce méně užívaných cizích jazyků (čeština/rumunština) a zdokonalit cizí jazyk vyučovaný v obou zemích (francouzštinu)

Ř         zhodnotit základní rysy obou kultur a vydělit z nich všeobecné hodnoty

Ř         rozvíjet u studentů schopnost přijetí vlastní kultury a kultury jiné země

Ř         vedle herních činností a dramatického umění rozvoj schopností jazykových a pohybových

Ř         poskytnout učitelům nové pedagogické impulsy

Ř         cvičit studenty v užívání IT při plnění aktivit projektu a vzájemné komunikaci

 

Aktivity:

Ř         překlad mýtů, legend a pohádek jednotlivých národních kultur do francouzštiny

Ř         realizace vzájemné korespondence

Ř         základní trojjazyčný kurz (rumunština – francouzština – čeština)

Ř         překlad textů partnerské země do mateřského jazyka

Ř         vytvoření trojjazyčného slovníku se specifickými jazykovými prostředky pohádek, mýtů a legend

Ř         srovnávací rozbor týkající se typických jazykových prostředků (úvodní slova v pohádkách, závěr, motivy, vzory)

Ř         vytvoření scénáře pohádky

Ř         prezentace divadelního představení

Ř         záznam divadelního představení na DVD

Ř         vytvoření webové stránky s prezentací projektu

Ř         tématické exkurze

 

Finální produkty:

            ●         DVD s nahrávkou divadelních představení

                     webová stránka projektu