Glossaire roumain –français- tchèque des mots et expressions spécifiques aux contes de fée

 

                        A

Aramă, s.f.- cuivre, n.m.- měď, s.f.

Arc, s.f.- arc, n.m.- luk, s.m.

Argint, s.m.- argent, n.m.- stříbro, s.n.

Argintar, s.m.- orfèvre, n.m. – zlatník, s.m.

Aur, s.m.- or, n.m. – zlato, s.n.

 

                        B

Balaur, s.m.- dragon, n.m. – drak, s.m.

Bogat, ă, adj.- riche, adj. – bohatý, adj.

Buzdugan, s.f.- massue, n.f. – kyj, s.m.

 

                        C

Cloşcă, s.f.- couveuse, n.f. – slepice, s.f.

Corb, s.m.- corbeau, n.m. – havran, s.m.

 

                        F

Fecior, s.m.- fils, n.m. – syn, s.m.

Fată, s.f.- jeune fille, n.f. – dívka, s.f.

Frate, s.m.- frère, n.m. – bratr, s.m.

Furcă, s.f.- quenouille, n.f. – přeslice, s.f.

 

                        G

A goni, v.- chasser, v. – honit, v.

Grădină, s.m.- jardin, n.m. – zahrada, s.f.

 

                        H

A hrăni, v – nourrir, v. – krmit, v.

 

                        Î

Împărat, s.m. – roi, n.m. – král, s.m.

A (se) încumeta, v. - se hasarder, v. - odvážit se, v.

A (se) înduioşa, v. - s’attendrir, v.  - uklidnit se, v.

A (se) însănătoşi, v. -  guérir, v.  - válčit, bojovat, v.

 

                        L

A se lupta, v. – lutter, v. bojovat, v.

A (se face) luntre şi punte, v. - se mettre en quatre, v.  - pracovat do roztrhání, pracovat za čtyři, v.

 

                        M

Mânie, s.f. – colère, n.f. – zlost, s.f.

Măr, s.n.- pomme, n.f. – jablko, s.n.

Merinde, s.f - vivres, provisions, n.f. – svačina, s.f.

Meşteşug, s.n – habileté, n.f. – zručnost, s.f.

Meşter, s.m- maître, n.m. – mistr, s.m.

Mezin, adj.- benjamin, adj – benjamín, s.m.

Moleşitor, adj- amollissant, adj.- unavený, adj.

 

                        N

Necaz, s.n. – peine, n.f. – trápení, s.n.

Nevoie, s.f. - besoin, n.m, nécésité, s.f. - potřeba, nutnost, s.f.

 

                        O

A se odihni, v. - se reposer, v. - odpočívat, odpočinout si, v.

Om, s.m. – homme, n.m.  – muž, s.m.

Ou (de aur), s.n. – oeuf, n.m.- (zlaté) vejce, s.n.

 

                        P

Palat, s.n. – palais, n.m. – palác, s.m.

Paloş, s.n. – massue, n.f.  – kyj, s.m.

A pândi,v. - faire le guet, v.  – hlídat, v.

Povaţă, s.f. – conseil, n.m.  – rada, s.f.

Prinţ, s.m. – prince, n.m.  – princ, s.m.

Pui (de cloşcă), s.m. – poulet, n.m. – kuřata, s.n.

Pustietate, s.f. – désert, n.m.  – poušť, s.f.

A pârgui, v. - commencer à mûrir, v.  – dozrávat, v.

A-i purta sâmbetele, v. - porter rancune, v.  – zazlívat, v.

Piroteală, s.f. – assoupissement, n.m.   – zdřímnout si, v.

A povăţui, v. – conseiller, v.  – radit, v.

Prapastie, s.f.  – gouffre, n.m. – propast, s.f.

Puternic, adj – puissant, adj  - mocný, adj.

 

                        R

Răvaş, s.n. – lettre, n.f.  – dopis, s.m.

 

                        S

Săgeată,s.f. – flèche, n.f.  – šíp, s.m.

Sânge, s.n. – sang, n.m. – krev, s.f.

Soră, s.f.- soeur, n.f. – sestra, s.f.

 

                        T

tărâmul celălalt, s.n. - autre monde, n.m. - jiný svět, s.m.

Trei, n.c. – trois, n.c.  – tři, n.c.

 

                        Ţ

Ţepuşă, s.f. – pieu, n.m.  – kůl, s.m.

 

                        V

A (se) văita, v. - se plaindre, v. – křičet, v.

Vrăjitor, s.m.- sorcier, n.m.  – čaroděj, s.m.

 

                        Z

Zmeu, s.m. – dragon, n.m. – drak, s.m.